Oppbygging av bad på hytte.

Malt panel foretrekkes gjerne i større grad enn flis på vegger. Til våtsoner og
gulvareal benyttes gjerne samme type underlag som dette eksemplet viser.